Doa setelah membaca surat al Waqiah

Allah sudah menjamin rezeki untuk hamba-Nya yang tentunya tak akan mungkin tertukar. Maka, setiap manusia terlahir ke dunia sudah dibekali dengan rezeki oleh Allah SWT. Mulai dari pertama kali membuka mata hingga menutup usia, manusia tidak akan kehilangan rezekinya.

Sebaliknya, manusia diharuskan untuk berikhtiar dalam mencari rezeki, baik dengan kerja maupun berwirausaha. Islam mengajarkan beberapa amalan yang dianjurkan untuk memperlancar rezeki. Salah satu amalan tersebut, yaitu membaca Surat Al-Waqiah di pagi atau sore hari. Surat ini dapat menjadi pengantar agar Allah SWT melancarkan rezeki kita.

Satu keutamaan Surat Al-Waqiah yang kita bahas dari hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas’ud dan penjelasan para ulama mufassirin. Membaca surat Al-Waqiah setiap malam, insya Allah dijauhkan dari kemiskinan.

Khalifah Utsman bin Affan menyerahkan pemberian harta kepada Abdullah bin Mas’ud untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas’ud menolak sambil menjelaskan, ia sama sekali tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan.

Sahabat ahli tafsir itu pun membuka rahasia. Hampir semuanya telah menerima satu amalan yang pernah diterima oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam.

“Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah membaca Surat Al-Waqiah setiap malam,” kata Abdullah bin Mas’ud kompilasi sakit menerima wafat.

Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah yang pernah didengarnya:

“Barangsiapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya”. (HR. Abu Ya’la dan Ibnu Asakir).

Kisah ini pernah ditulis oleh DR. Abdurrahman Raf’at Al Basya dalam bukunya, Shuwar min Hayaat ash Shahabat. Juga ditulis oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar. Ibnu Katsir menyampaikan, hadist lebih banyak lagi tentang keutamaan surat Al-Waqiah. Selain hadist dari Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Katsir juga menengahkan sejumlah hadist yang menunjukkan keutamaan serupa.

“Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan menderita kemiskinan”. (HR. Abu Syuja).

Agar keberkahan dari Surat Al-Waqiah semakin berlimpah, dianjurkan untuk membaca doa ini. Berikut doa Al-Waqiah untuk memperlancar rezeki, dilansir dari m.dream.co.id:

Doa Setelah Baca Surat Al-Waqiah

Allahumma shun wujuhana bil yasar wala tuhina bil iqtar fanastarziqna tholibi rizqika wa nasta’thifa syioro kholqika wa nasytaghila bihamdi man a’thona wa nubtala bi zammi man mana’ana wa anta min wara-i zalika ahlul’atho-i wal man-‘i.

Allahumma kama shunta wujuhana’anis sujudi illa laka fa shunna’anil hajati illa ilaika bijudika wa karomika wa fadhlika ya arhamar rohimin wa shallallahu’ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi wa shohbihi wa sallam.

Artinya:

“Ya Allah, jagalah wajah kami dengan kekayaan, dan jangan hinakan kami dengan kemiskinan sehingga kami harus mencari rizki dari para pencari rizki-Mu, dan minta dikasihani oleh manusia ciptaan-Mu yang berbudi buruk, dan sibuk memuji orang yang memberi kami dan tergoda untuk mengecam yang tidak mau memberi kami. Padahal, Engkau di balik semua itu adalah yang berwenang untuk memberi atau tidak memberi.

Ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajah kami dan sujud kecuali kepada-Mu, maka jagalah kami dari keperluan selain kepada-Mu, dengan kedermawanan-Mu, kemurahan-Mu, dan karunia-Mu, wahai Yang Paling Penyayang di antara semua penyayang. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu dari siapa pun selain Engkau. Semoga Allah merahmati junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Juga semoga Allah memberi keselamatan.”

Bagikan:

Menu